Skal du være med til at teste Let’s Act!

24.01.2023

MUNDU er i gang med at udvikle en ny stor læringsplatform om verdensmålene. I den forbindelse efterlyser vi lærere, som kan være med til at teste platformen.

MUNDU søger lærere, som underviser elever fra 6. til10. klasse i geografi, samfundsfag, dansk, engelsk og fysik. Let’s Act! er en sjov, gratis, interaktiv og fleksibel læringsplatform. Her kan elever mellem 12 og 16 år lære om menneskerettigheder, klimaforandringer, verdensmål, og hvordan de kan handle. Platformen støtter lærere i blended learning-metoder. Lærere har adgang til best practice-videoer.

Deltag i næste testrunde af Let’s Act! Læringsplatformen indeholder emner om bæredygtig udvikling, CO2-udslip, biodiversitet, menneskerettigheder og forslag til, hvad vi skal gøre for at redde planeten.

Du kan godt glæde dig, for materialet er flot og intuitivt. Det er sjovt at være med til at teste. Du får ny inspiration til din undervisning. Dine elever får en unik mulighed for at bidrage til design af struktur, funktionalitet og indhold i materialet.

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.mundu.dk/deltag-i-testrunden/