Børns Vilkår

Præsentation

Børns Vilkår afholder årligt workshops, oplæg og kurser for mere end 15.000 børn og unge, fagpersoner og forældre i hele landet.

Vi taler med børnene om deres digitale liv, om mobning, trivsel og rettigheder. Vi inddrager og engagerer børnene, fordi det skal være sjovt at skabe et godt fællesskab i klassen. Vi holder også oplæg for de voksne, der handler om børnene. For det er de voksnes ansvar, at børn trives.

Vi ser altid tingene fra børnenes perspektiv og tager dermed udgangspunkt i deres virkelighed. Vi bruger aktive og inddragende øvelser, så børnene selv er med til at afdække, hvilke handlemuligheder de har.

Børns Vilkår driver BørneTelefonen, der årligt besvarer 40.000 henvendelser. Fortællingerne derfra bruger vi i anonymiseret form i vores dialog med børn og unge, og det vækker stor genklang, fordi de er virkelige.

Kontakt
Uddannelsesafdelingen
36180165
Træffetid 9-12.30

Forløb udbudt af Børns Vilkår

Dagtilbud

Grundskole

Kursus