KUI Vejledning - Erhvervsteam

Præsentation

I forbindelse med arbejdet med ungeindsatsen i Thisted Kommune indgår to vejledere fra KUI Vejledning i et tæt samarbejde med skoler og virksomheder omkring Åben Skole. 

Formålet med samarbejdet er, at elever i folkeskolen skal have større indsigt i karrieremulighederne -   også lokalt. Åben Skole giver mulighed for at skabe en mere praksisorienteret undervisning, så eleverne kan få egne erfaringer og førstehåndsindtryk – og samtidig have fokus på fag og faglighed. Samarbejdet giver også virksomhederne bedre muligheder for at møde fremtidig arbejdskraft.

Erhvervsteamet tilbyder derfor skolerne og virksomhederne at formidle samarbejdet. En af vejene er at synliggøre forløbene på RUM.

Pædagogisk profil

Former for samarbejde mellem virksomheder og skoler:

Virksomhedsforløb:

 • Undervisningsforløb 7.-10.kl
 • Bidrage til at opfylde skolens og fagenes mål
 • Kan arrangeres for enkelte elever/ mindre grupper – evt. på tværs af klasser og årgang
 • Et længerevarende forløb/projekt – evt med gentagne besøg i samme virksomhed. (Gæstelærere fra virksomheder)
 • Beskrevne undervisningsforløb/opgaver udviklet i samarbejde ml. skolen og virksomheden (teori og praksis)

Læs mere her:

Virksomhedsbesøg:

 • Besøg af kortere varighed
 • Kan være for hele hold/klasser
 • Kan relatere til fag og emner
 • Indblik i arbejdsliv/produktion og lokalsamfund
 • Introduktion/rundvisning – eller evt.”i lommen på en lærling”
 • Enkelte praktiske øvelser eller interviewopgaver
 • Klare aftaler – aftalepapir
 • FØR- og EFTEROPGAVER

Læs mere her:

Praktikker:

 • Praktik 6.-7.kl (tilbud – kan være færre dage – evt forældrepraktik eller temapraktikker – mere karakter af opgaver end af arbejde )
 • Praktik 8.kl 
 • Erhvervspraktik 9.kl. 
 • §33,4  - herunder jobklasser og specialklasser (med reduceret skema – 8.-10.kl.)
 • Andre praktikker for elever i grundskolen med eller uden dusør (Forebyggelsespuljen)
 • Praktik på Campus 10  EUD 10/Almen 10
 • Praktik i ungevejledningen(15-17-årige)
 • FGU praktik(EGU)

Læs mere her:

 

Erhvervsteamet kan medvirke til at udvikle nye typer/forløb f.eks branchepraktikker i samarbejde med erhvervslivet

 

Kontakt
Ulrik Iversen
Uddannelsesvejleder
40891167
Birthe Hauskov Kristiansen
Uddannelsesvejleder
30683011

Forløb udbudt af KUI Vejledning - Erhvervsteam

Grundskole