Museum Thy

Præsentation

Museum Thy er den samlede betegnelse for en række museer i Thy. Thisted, Vorupør, Heltborg og Agger er blandt de steder, vi er repræsenteret. 

I alle museumsafdelinger er der mulighed for at se udstillingerne – alene eller sammen med museumsformidleren. Hvor ikke andet er nævnt, er skolebesøg gratis.

Vi kommer desuden ud på skolerne, hvor vi kan belyse historiske emner ud fra en lokal synsvinkel. Hvis der er en udgravning i gang, er det også en mulighed for skolebesøg. 

– vi synes, det er dejligt at formidle til børn.

– og vi tror, at et møde med de ægte museumsgenstande kan være en oplevelse, der kan danne basis for yderligere interesse og læring.

Vi arbejder på at udvikle yderligere tilbud til børnehaver, skoler og andre.

Pædagogisk profil

Museum Thy tager udgangspunkt i Thomas Ziehes gode anderledeshed, hvor oplevelsen, stedet, genstandene i sig selv skaber interessen. Vi tror på, at mødet med noget helt anderledes end det, eleverne møder i hverdagen, kan bidrage positivt til elevernes dannelse og læring.

Kontakt
Rune Tjørnild
Museumsformidler
97920577
Træffetid 8-16

Forløb udbudt af Museum Thy

Dagtilbud

Grundskole