Naturvejledning Thisted kommune

Præsentation

Naturvejlederen varetager naturformidling for kommunale skoler og tilbyder gratis og mobil naturvejledning i Thisted kommune.

Der rådes over en større grejbank med ekskursionsudstyr til skolebrug, herunder klassesæt af udstyr fra vandhulsundersøgelser til naturpleje. Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for et skolesamarbejde kan du sende en mail til naturvejlederen på jsmk@thisted.dk. Naturvejlederen er herudover frisk på en udfordring - eller et stykke udviklingsarbejde, og går gerne i dialog med underviseren.

 

Pædagogisk profil

Naturvejlederen er uddannet Naturvejleder, Biolog og Udeskolevejleder. Naturvejledning handler om formidling af natur i naturen, gennem direkte observation, handling og oplevelse, og hvordan deunderstøtter læringsprocesserne i naturen. 

Kontakt
Søren Michelsen Krag
Naturvejleder
99 17 22 43

Forløb udbudt af Naturvejledning Thisted kommune

Dagtilbud

Grundskole