Skole-Kirke-Samarbejdet

Præsentation

Skole-Kirke-Samarbejdet for Sydthy, Thisted og Morsø provstier arbejder med at udvikle undervisningen i faget kristendomskundskab ved at tilbyde undervisningsmaterialer, projekter, kurser og konsulentbistand. Vi har fokus på æstetiske metoder og fagets didaktik, ligesom vi ofte inddrager den lokale kirke og dennes ansatte og frivillige. Vore tilbud tager udgangspunkt i fagets fælles mål. Det er gratis at anvende Skole-Kirke-Samarbejdets materialer og projekter, ligesom man omkostningsfrit kan få besøg af konsulenten. I praksis er mange af tilbuddene tværfaglige og kan bruges af både folke- og friskoler.
 

Pædagogisk profil

Vi ønsker at give elever og lærere mulighed for at fordybe sig, undersøge, stille spørgsmål og arbejde kreativt med kristendomsfagets mange aspekter. Vi ser os selv som ressourcer for skolens undervisning og møder altid elever og lærere med respekt og lydhørhed. Æstetiske læreprocesser, deltagelsesperspektiv, bevægelse i undervisningen og inddragelse af IT og medier er ofte elementer i de projekter, som vi udbyder.

Kontakt
Svende Grøn
Konsulent
23432337
Træffetid Fredage kl. 9-13

Forløb udbudt af Skole-Kirke-Samarbejdet

Grundskole