Videnskabsklubben

Præsentation

Videnskabsklubben giver børn i 4.-6. klasse over hele landet mulighed for at gå til videnskab i fritiden, ligesom man kan gå til spejder, fodbold og ridning. Klubben har leg, læring, nysgerrighed, eksperimenter og samarbejde på tværs af aldersgrupper i centrum. I Thisted finder undervisningen sted på Teknisk Gymnasium Thisted.

Undervisningen starter i ugen efter efterårsferien og løber over 7 uger. Find tilmeldingen via www.videnskabsklubben.dk/miniforsker.

Går du i 8.-9. klasse eller gymnasiet kan du være med som mentor og underviser for de yngre børn.

Pædagogisk profil

Videnskabsklubbens forløb varer fra uge 43-49, og der er 5 forskellige naturvidenskabelige forløb: primatologi, mikrobiologi, biodiversitet, materialefysik og matematik/datalogi.

Alt indhold i Videnskabsklubbens programmer er udviklet af forskere fra landets universiteter i tæt samarbejde med lærere og andre didaktikere med indgående kendskab til målgruppen. Således sikrer vi et højt fagligt niveau, samtidig med at vi rammer de børn, som skal finde indholdet sjovt og interessant.

Der er ingen karakterer eller konkurrence i Videnskabsklubben. I stedet handler det om at have det sjovt, om selv at få lov til at udføre forsøg og eksperimenter og at finde et interessefællesskab med andre børn og unge, som deler nysgerrigheden på naturvidenskab.

Kontakt

Forløb udbudt af Videnskabsklubben

CVR
38556363

I Videnskabsklubben påtager vi os ansvar for klodens og kommende generationers fremtid. Derfor bakker vi selvfølgelig op om FN’s Verdensmål og forsøger så vidt muligt at tænke dem ind i alle vores aktiviteter.

Særligt Verdensmål nummer 4 – “Kvalitetsuddannelse” – går igen i alle vores aktiviteter. Vi forsøger konstant at bidrage til at uddanne børn og unge med både viden og tro på, at de selv kan være med til at skabe en bedre verden.