Fra SoMe til SoWe - Sammen tager vi ansvar!

Beskrivelse

En handlingsorienteret workshop, hvor unge engageres og motiveres til sammen at skabe positive online fællesskaber. Fokus er på, hvordan unge selv kan være med til at påvirke digitale omgangsformer og online kulturer.

Vi kommer bl.a. rundt om, hvordan digitale vaner og normer har betydning for unges fællesskaber og trivsel, og eleverne engageres i at forholde sig kritisk og handlingsorienteret til det, de møder og gør på nettet.

Workshoppen har fokus på online tendenser omhandlende digital grænseløshed, digitale krænkelser og mentalt pres fra digitale vaner. Workshoppen består af refleksionsøvelser og dialog omkring unges digitale liv, og eleverne skal i mindre grupper undersøge, hvordan forskellige online problematikker lægger pres på unges digitale liv samt udvikle og producere et initiativ, der kan bidrage til at forandre kulturer og normer, der presser unges fællesskaber og online trivsel.

Formål

At eleverne:

  • Har viden om problematikker knyttet til unges digitale liv.
  • Kan reflektere over årsager til konkrete online problematikker.
  • Kan samarbejde om at udvikle og producere et initiativ, der kan bidrage til at forandre kulturer og normer, der presser unges fællesskaber og online trivsel.
Sted
Børns Vilkår
Grønnegade 80
8000 Aarhus C.