Naturstyrelsen Thy

Præsentation

Naturstyrelsen Thy forvalter statens skove og naturarealer i Thy, Hanherred og på Mors - både i forhold til drift og pleje, friluftliv og naturvejledning. Naturvejledningen ved Naturstyrelsen Thy foretages af et team af uddannede naturvejledere med forskellige faglige baggrunde.

Pædagogisk profil

Naturvejledning er en formidlingsform, der giver deltagerne direkte oplevelser i naturen. Naturvejledning foregår ude i naturen på naturens betingelser. Naturvejledning formidler helheder, hvor natur og kulturmiljø formidles som produkter af naturgrundlag, naturprocessor samt menneskets påvirkning af naturen. Naturvejledning giver mulighed for at opnå erfaringer med og viden om naturgrundlag samt samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø.

Kontakt
Henrik Kjær Bak
koordinerende naturvejleder
22221664
Træffetid 8-15

Forløb udbudt af Naturstyrelsen Thy

Dagtilbud

Grundskole