Natur- og friluftsvejledningen

Præsentation

Natur- og friluftsvejledningen er et kommunalt team i Thisted Kommune, som har base på Doverodde Købmandsgård.

Vi varetager natur- og friluftsvejledning for hele Thisted Kommune - herunder: skolerne, specialtilbud, daginstitutioner m. m, hvor vi tilbyder "gratis" og mobil formidling i hele kommunen 

Vi deltager også i mange af Thisted Kommunes projekter - fx: Cold Hawaii-Inland, Thy til livet, Cold Hawaii-Games og en lang række andre sundhedsprojeketer.

Derudover har vi samarbejde med div. organisationer- som bl.a: Naturstyrelsen, Nationalpark Thy, DGI, Jægerforbundet, Naturvejleder foreningen Danmark og mange andre foreninger, samt erhvervslivet.

Vores natur- og friluftsaktiviteter foregår: På land, til vands og i luften. Vi råder over en samlet materielpark for omkring 2 mill. kr.- herunder en Grejbank under Friluftsrådet, som forvaltes af friluftsvejlederen. Her link til dette koncept: https://friluftsraadet.dk/grejbank og link til Doverodde Købmandsgårds hjemmeside for booking i Grejbank Doverodde Købmandsgård: https://doveroddekobmandsgaard.dk/skoleforloeb/

Materielparken er bl.a.:

Friluftsvejledergrej: Kanoer, sit on top kajakker, ribbåd+søsportsudstyr, vandscooter (sikkerheds- og følgefartøj), "hybrid cykler", tømmerflåde grej, klatre- og rappelleudstyr og blandet lejrgrej, samt en masse samarbejdsaktivitesudstyr

Naturvejledergrej: waders+redningsveste, krible-krable udstyr, snitteværkstedsgrej, bush craft, og masser af naturvejledningsgrej, samt bålgrej 

Derudover har vi: Ekskursionsudstyr til skolebrug, herunder klassesæt af udstyr fra vandhulsundersøgelser til naturpleje.

Hvis du/ I er interesseret i, at høre mere om mulighederne for et natur- og friluftssamarbejde - kan du sende en mail til enten friluftsvejlederen: tkkj [at] thisted [dot] dk eller naturvejlederen: th [at] thisted [dot] dk 

Vi er friske på en udfordring eller et stykke udviklingsarbejde, og går gerne i dialog med jer.

Natur- og friluftsaktiviteten kan være:

 • Samarbejdsaktiviteter på forskellige niveauer og områder fx: skoleklasser, psykiske sårbare, daginstitutioner, PTSD soldater, medarbejdere, eliteelever, proff. sportsverden og events etc
 • Maritime aktiviteter med stort set alle målgrupper.
 • Adventure race og adventure events med forskellige målgrupper.
 • Sælsafari i ribbådssejlads, hvor der også naturformidles og undervises i "godt sømandsskab"
 • Sikkerheds- og følgefartøjer til maritimeaktiviteter og events
 • Sommer camps og offentlige arragementer
 • Trivsels- og udviklingsarrangementer med medarbejdere
 • Bålaktivitet+naturformidling og bålmad
 • Bush craft/ lejrliv & natur-og rebfærdigheder
 • "Dyst med dyrerne"- fysisk aktivitet, hvor vi udfordrer vores evner ift. dyrernes
 • Gammeldags lege: Tonse, tumle og tumult
 • Limfjordssafari med eller uden ribbåd
 • Naturvejlederforløb
 • Friluftsvejlederforløb
 • Krible krable tur til sø, fjord og å
 • Naturen: forår/sommer/efterår og vinter
 • Natur- og Sundheds- og velfærdsprojekter
 • Kursusforløb med natur- og friluftsvejleder
 • Rigkilde, - en sjælden naturtype
 • og, meget mere.. og, ny tilkomne projekter og aktiviteter

Pædagogisk profil

Natur- og friluftsvejlederne er uddannet: Naturvejledere, Friluftsvejleder, Pædagog, Svømmelærer, Kano- og kajakinstruktør- og vejleder, Klatre- og rappelleinstruktør m. m, og har gældende førstehjælpsbeviser, maritime certifikater etc.

Natur- og friluftsvejledningen handler om formidling af natur i naturen, gennem direkte observation, handling, oplevelser og aktiviteter i fælles samspil, og hvordan dette understøtter læringsprocesserne og personlig udvikling, samt naturdannelse.

Pædagogisk naturvejledning og lærende friluftsaktivitet, hvor der er fokus på socialdynamik og naturdannelse.

Kontakt
Friluftsvejleder: Thomas K. Kolding Jensen
Projektleder/ natur- og friluftsvejleder
21612421
Naturvejleder: Thomas Holgaard
Naturvejleder
30523793
Yderligere information
Vi entreer ud med vores aktiviteter i jeres lokal natur, og i hele Thisted kommune og andre lokationer.

Forløb udbudt af Natur- og friluftsvejledningen

Dagtilbud

Grundskole

Ungdomsuddannelse

CVR
29189560