Natur- og friluftsvejledningen

Præsentation

Natur- og friluftsvejledningen er et kommunalt team i Thisted Kommune, som har base på Doverodde Købmandsgård.

Vi varetager natur- og friluftsvejledning for hele Thisted Kommune - herunder: skolerne, specialtilbud, daginstitutioner m. m, hvor vi tilbyder "gratis" og mobil formidling i hele kommunen 

Vi deltager også i mange af Thisted Kommunes projekter - fx: Cold Hawaii-Inland, Thy til livet, Cold Hawaii-Games og en lang række andre sundhedsprojeketer.

Derudover har vi samarbejde med div. organisationer- som bl.a: Naturstyrelsen, Nationalpark Thy, DGI, Jægerforbundet, og mange andre foreninger, samt erhvervslivet.

Vores natur- og friluftsaktiviteter foregår: På land, til vands og i luften. Vi råder over en samlet materielpark for omkring 2 mill. kr.- herunder en Grejbank under Friluftsrådet, som forvaltes af friluftsvejlederen. Her link til dette koncept: https://friluftsraadet.dk/grejbank og link til Doverodde Købmandsgårds hjemmeside for booking i Grejbank Doverodde Købmandsgård: https://doveroddekobmandsgaard.dk/skoleforloeb/

Materielparken er bl.a.: m. m

Friluftsvejledergrej: Kanoer, sit on top kajakker, ribbåd+søsportsudstyr, vandscooter (sikkerheds- og følgefartøj), "hybrid cykler", tømmerflåde grej, klatre- og rappelleudstyr og blandet lejrgrej, samt en masse samarbejdsudstyr

Naturvejledergrej: waders+redningsveste, krible-krable udstyr, snitteværkstedsgrej, bush craft, og masser af naturvejledningsgrej, samt bålgrej 

Derudover har vi: Ekskursionsudstyr til skolebrug, herunder klassesæt af udstyr fra vandhulsundersøgelser til naturpleje.

Hvis du/ I er interesseret i, at høre mere om mulighederne for et natur- og friluftssamarbejde - kan du sende en mail til enten friluftsvejlederen: tkkj [at] thisted [dot] dk eller naturvejlederen: th [at] thisted [dot] dk 

Vi er friske på en udfordring eller et stykke udviklingsarbejde, og går gerne i dialog med jer.

Natur- og friluftsaktiviteten kan være:

 • Samarbejdsaktiviteter på forskellige niveauer og områder fx: skoleklasser, psykiske sårbare, daginstitutioner, PTSD soldater, medarbejdere, eliteelever og events etc
 • Maritime aktiviteter med stort set alle målgrupper.
 • Adventure race og adventure events med forskellige målgrupper.
 • Sælsafari i ribbådssejlads, hvor der også naturformidles og undervises i "godt sømandsskab"
 • Sikkerheds- og følgefartøjer til maritimeaktiviteter og events
 • Sommer camps og offentlige arragementer
 • Trivsels- og udviklingsarrangementer med medarbejdere
 • Bålaktivitet+naturformidling og bålmad
 • Bush craft/ lejrliv & natur-og rebfærdigheder
 • "Dyst med dyrerne"- fysisk aktivitet, hvor vi udfordrer vores evner ift. dyrernes
 • Gammeldags lege: Tonse, tumle og tumult
 • Limfjordssafari med eller uden ribbåd
 • Naturvejlederforløb
 • Friluftsvejlederforløb
 • Krible krable tur til sø, fjord og å
 • Naturen: forår/sommer/efterår og vinter
 • Natur- og Sundheds- og velfærdsprojekter
 • Kursusforløb med natur- og friluftsvejleder
 • Rigkilde, - en sjælden naturtype
 • og, meget mere.. og, ny tilkomne projekter og aktiviteter

Pædagogisk profil

Natur- og friluftsvejlederne er uddannet: Naturvejledere, Friluftsvejleder, Pædagog, Svømmelærer, Kano- og kajakinstruktør- og vejleder, Klatre- og rappelleinstruktør m. m, og har gældende førstehjælpsbeviser, maritime certifikater etc.

Natur- og friluftsvejledningen handler om formidling af natur i naturen, gennem direkte observation, handling, oplevelser og aktiviteter, og hvordan dette understøtter læringsprocesserne og personlig udvikling, samt naturdannelse.

Pædagogisk naturvejledning og lærende friluftsaktivitet, hvor der er fokus på socialdynamik og naturdannelse.

Kontakt
Friluftsvejleder: Thomas K. Kolding Jensen
Projektleder/ natur- og friluftsvejleder
21612421
Naturvejleder: Thomas Holgaard
Naturvejleder
30523793
Yderligere information
Vi entreer ud med vores aktiviteter i jeres lokal natur, og i hele Thisted kommune og andre lokationer.

Forløb udbudt af Natur- og friluftsvejledningen

Dagtilbud

Grundskole

Ungdomsuddannelse

CVR
29189560